EK-Pool 2012 Spelregels

Alle 31 wedstrijden moeten van te voren worden voorspeld. Voor iedere wedstrijd moet de ruststand en de eindstand worden voorspeld.

Tijdens het toernooi kunnen punten worden behaald voor goed voorspelde uitslagen (zie onder). Per wedstrijd kan een prijs worden gewonnen als je voor deze wedstrijd de meeste punten hebt behaald.

Tevens worden er aan het eind van het toernooi een aantal prijzen verdeeld onder de deelnemers die de meeste punten hebben behaald tijdens het gehele toernooi. De hoogte van de prijzen hangt af van het aantal deelnemers.

De volledige inzet wordt ook weer uitbetaald.

 

Puntenverdeling eerste ronde

Eindstand goed voorspeld

25 punten

Ruststand goed voorspeld

15 punten

Winnaar goed voorspeld

  5 punten

 

Winnaar goed voorspeld geldt ook voor een gelijkspel, dus is de uitslag een gelijkspel en heeft u een (ander) gelijkspel voorspeld, dan krijgt u de 5 punten.

Is de eindstand goed voorspeld, dan betekend dat ook de winnaar ook goed is voorspeld. Dit levert dus 30 punten op.

 

In het geval van een verlenging worden de doelpunten die tijdens deze verlenging zijn gescoord bij de einduitslag geteld. Strafschoppen na verlenging wordt niet meegerekend. Alle wedstrijden kunnen dus als gelijkspel eindigen, ook de finale.

 

Puntenverdeling kwart finales

Omdat het van te voren niet bekend is welke landen zich voor de kwart finales plaatsen zullen ook de deelnemende landen voorspeld moeten worden. Voor elk goed voorspeld land in de kwart finale worden 10 punten uitgekeerd. Hierbij wordt niet gekeken of het land op de juiste plaats staat.

 

Als een wedstrijd is voorspeld die ook werkelijk in de tweede voorkomt, dan kunnen ook punten worden verdiend voor de uitslag, zoals in de eerste ronde. De wedstrijd hoeft niet persé op de juiste plaats te staan om deze punten te kunnen krijgen. Ook het uit- en thuisland mogen zijn omgedraaid.

 

Een land mag niet vaker dan één maal voorkomen in de kwart finale. Het is wel mogelijk een land meerdere malen in te vullen. Er wordt slechts één maal punten toegekend in een dergelijke situatie.

 

Puntenverdeling kwart finales, halve finales en finales

Gelijk aan de tweede ronde met als enige verschil het aantal punten per land:

Kwart finale

10 punten per land

Halve finale

20 punten per land

Finale

30 punten per land

·      

Uitkering per wedstrijd

Vlak voor het toernooi wordt bepaald wat de hoofdprijzen zullen zijn aan het eind van het toernooi. Het resterende bedrag wordt verdeeld over de 31 wedstrijden.

Per wedstrijd wordt een bedrag uitgekeerd aan de speler die de meeste punten heeft behaald. Als er meer spelers zijn die dit aantal punten heeft, dan wordt het beschikbare bedrag verdeeld over deze deelnemers. Er wordt in hele euro’s uitgekeerd. Restbedragen worden doorgeschoven naar de volgende wedstrijd.

 

Voor er bedragen worden uitgekeerd, moet er aan een minimumeis worden voldaan. In de eerste ronde is dit het voorspellen van de einduitslag, bij de rest van de wedstrijden het voorspellen van de twee landen die de betreffende wedstrijd spelen.

Als geen enkele deelnemer hieraan voldoet, wordt het gehele bedrag dat voor deze wedstrijd beschikbaar was doorgeschoven naar de volgende wedstrijd.

 

Voor het doorschuiven van de bedragen geldt de wedstrijdvolgorde volgens het pool-spel. Ook als wedstrijden later worden verschoven is de volgorde van het spel bepalend.

 

Het restbedrag van de finale gaat naar de eindwinnaar. (Indien niemand de finale goed heeft kan dit een redelijk extraatje voor de eindwinnaar zijn)

  

Einduitkering

Aan de hand van een voorbeeld met 7 eindprijzen wordt uitgelegd hoe de eindbedragen worden verdeeld indien meerdere deelnemers gelijk eindigen.

 

Voorbeeld:

1e prijs: 250 Deelnemer 1: 800 punten = 250
2e prijs: 200 Deelnemer 2: 700 punten = 150
3e prijs: 150 Deelnemer 3: 700 punten = 150
4e prijs: 100 Deelnemer 4: 700 punten = 150
5e prijs: 75 Deelnemer 5: 650 punten = 75
6e prijs: 50 Deelnemer 6: 620 punten = 50
7e prijs: 25 Deelnemer 7: 600 punten = 8
8e prijs: 0 Deelnemer 8: 600 punten = 8
    Deelnemer 9: 600 punten = 8
    Deelnemer 10: 550 punten = 0

 

Deelnemer 1 heeft alleen de meeste punten en krijgt dus 250

Deelnemers 2 t/m 4 hebben een gelijk aantal punten. Zij verdelen de bedragen voor de 2e t/m de 4e plaats. Dit is 200 + 150 + 100 = 450. Dit gedeeld door 3 is 150 per persoon.

Deelnemers 7, 8 en 9 verdelen de 7e prijs. 25 / 3 = 8 (alleen gehele euro’s). Het restbedrag wordt bij de nummer 1 opgeteld. Hij krijgt dus 251.

 

Algemeen

·     De prijzen worden aan het eind van het toernooi uitgekeerd.

·     Er wordt alleen in gehele euro’s uitbetaald. Alle bedragen worden afgerond en restbedragen worden doorgeschoven naar de volgende wedstrijd.

De deelnemer moet zelf zorgen dat de wedstrijden zoals hij/zij die heeft ingevuld goed in de computer worden geplaatst. Dit kan via deze website gedaan worden.

Al het inleggeld wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Mochten er om wat voor reden dan ook onverwachte kosten voor de organisatie optreden, dan wordt dit in mindering gebracht op de uitkering van het prijzengeld.